תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר 901.co.il - קראו בבקשה בעיון את תקנון אתר:

כמשתמשים באתר ובשירותיו, עליכם לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש בשירות. במידה ואינך מסכים לאחד או יותר מהתנאים המפורטים, אנא הימנע מביצוע שימוש בהם. תקנון האתר מנוסח מראש בלשון זכר רק מטעמי נוחות. כל מה שכתוב בהסכם זה בלשון זכר, מתייחס כמובן גם לנקבה ולהיפך. בנוסף לכך, כל האמור בלשון יחיד, גם מתייחס לרבים ולהיפך. שים לב שבהמשך למטה מופיעים סעיפים ספציפיים המתייחסים לרכישת כרטיסי חיוג בטלפון.

הצטרפות לשירות הייעוץ של אתרנו מעידה על אישור תקנון זה וכן על הסכמה לכל תנאיו השונים המפורטים במסמך זה, וזאת ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש אשר מפורטים בהמשך התקנון נתונים לשינוי עתידי ע"י מפעיל השירות – וזאת בכל זמן וללא מתן הודעה מראש למשתמשים, ולכן אנו ממליצים לבקר בדף זה מעת לעת. רשימת תנאי השימוש המובאת בתקנון זה, מבהירה ומסדרת את מערכת היחסים בין מפעילי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני, לבין מקבלי השירות ונותני השירות.

שירות הייעוץ הטלפוני הנ"ל מופעל על ידי אתר www.901.co.il ומשמש בעצם כמתווך בין הספקים השונים ("נותני השירות"), אשר מספקים מוצר או שירות מכל סוג - לבין לקוחות הקצה של השירות, המתקשרים ומתעניינים במרכולתם (ייקראו "לקוחות"). במסגרתו של שירות הייעוץ הטלפוני (להלן "השירות") מספקת מפעילת השירות לנותני השירות ולקוחות השירות פלטפורמה טלפונית לביצוע שיחות ייעוץ דיסקרטיות בתחום המיסטיקה והרוחניות.

שירות הייעוץ ותכניו מיועדים אך ורק עבור שימושם האישי של הלקוחות ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי נוסף מכל סוג ומין וזאת ללא קבלת היתר מפורש ממפעיל שירותי הייעוץ. הקניין השירות, זכויות היוצרים והקניין הרוחני של שירות אתר '901' - שייכים אך ורק למפעיל השירות ולבעל האתר. למפעיל השירות ולבעל האתר קיימת זכות יוצרים בלעדית על כל תצוגה ו/או מידע ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק, וזאת לרבות סימני מסחר, עיצוב גרפי, אייקונים גרפיים וסודות מסחריים. קיים איסור חמור לשכפל ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות פעולה כלשהי בתכנים המוצגים ברחבי האתר והשירות – וזאת ללא רשות מפורשת ובכתב ממפעילי האתר. מפעיל האתר והשירות הטלפוני יראה בחומרה רבה כל פגיעה בזכויותיו הקנייניות או בזכויותיו של אחר ואף יראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בשירות זה כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר.

המידע הרב והאינפורמציה לגבי ספקים, ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצגים במסגרת שירות הייעוץ, מוצגים באתר האינטרנט והנאמרים בפועל בשיחות הטלפוניות במסגרת השירות – נאמרים ו/או מוצגים כפי שהתקבלו מהספקים ("נותני השירות") באופן מדויק, ללא התערבות כלשהי ו/או מעורבות כלשהי, למעט עריכה לשונית בסיסית. מפעיל השירות והאתר לא יבדוק ולא יישא בכל אחריות לגבי טיב התכנים, נכונותם או מהימנותם. האחריות לקיום ווידוא טיב האינפורמציה הנ"ל מוטל על לקוחות השירות, משתמשי האתר ו/או המשתמש בשירות הייעוץ הטלפוני.

יש להדגיש כי הייעוץ הטלפוני עם נותני השירות אינו בא להחליף ו/או להשלים בשום צורה ייעוץ מרופא ו/או פסיכיאטר ו/או פסיכולוג ו/או יועץ השקעות - וכל מי שעושה שימוש כלשהו במידע שקיבל, עושה זאת על דעתו האישית ובאחריותו המלאה והבלעדית. לפיכך ובהתאם לזאת, למי שעושה שימוש במידע ובשירות - לא תהיה טענה כלשהי כלפי מפעילי האתר ו/או מפעילי שירות הייעוץ ובפני נותני השירות. מובהר בזאת באופן ברור כי המידע אשר מתפרסם ברחבי האתר על ידי בעלי האתר ובשירות הטלפוני הינו בגדר עצה בלבד. כאמור, המידע אינו מהווה תחליף לאיש מקצוע.

מפעיל האתר המפעיל בין השאר גם את שירות הייעוץ הטלפוני לא אחראי ואינו צד, להתקשרות שתיווצר בין לקוחות השירות לבין נותני השרות ולא אחראי בשום צורה לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים המסופקים במהלך הייעוץ. בנוסף לך, מפעיל האתר אשר מפעיל גם את שירות הייעוץ הטלפוני, לא יהווה צד בשום מחלוקת עתידית ו/או סכסוך שיתגלה בינך לקוח, לבין נותני השירות, לא יהיה אחראי בשום צורה, ולא ישא במישרין או בעקיפין, בכל נזק ישיר או עקיף, מיוחד או תוצאתי, כספי או אחר, אשר ייגרם ללקוח עקב ו/או כתוצאה מהשימוש בשירות או מהסתמכות על מידע המופיע באתר והניתן ללקוחות במסגרת השירות הטלפוני. מפעיל השירות הטלפוני ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות שהיא בגין נזק שיגרם ללקוח, הן באופן ישיר והן באופן עקיף משימוש באתר ובשירות הייעוץ הטלפוני. לפיכך ובהתאם לזאת, לא תהיה למשתמש בשירותי הייעוץ הטלפוני כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה עתידית כלפי מפעילי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני.

מפעילי האתר מפעילים את שירות הייעוץ הטלפוני,  מספקים את השירות כפי שהוא, ואינם מעניקים כל מחויבות הבטחה או מצג למשתמש. כמו כן, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות מעת לעת את תצוגת התכנים באתר ו/או בשרות הייעוץ. מפעילי האתר המפעילים את שירות הייעוץ הטלפוני יעשו מאמץ רב לשמירה על פעילותו התקינה של שירות הייעוץ ושל האתר. יחד עם זאת, מפעילי האתר המפעילים את שירות הייעוץ הטלפוני אינם מתחייב בשום צורה, כי לא תהיה כל תקלה ו/או כשל ו/או ליקוי כלשהו בפעולת השרות או האתר.

הנני (הלקוח), המקבל את שירות הייעוץ הטלפוני, מצהיר בזאת באופן מפורש כי ידוע לי שבמידה ונותן השרות המבוקש אינו זמין במערכת, יתכן ואנותב באופן אוטומטי אל נותן שרות אחר, בלי הודעה מוקדמת של העברה זו.

האתר מציע שירות של 5 דקות חינם לשיחת יעוץ ראשונה בקוים הללו: 050-8087890, 072-3725773, 050-8303221
מודגש בזאת שרק בטלפון זה השיחה היא ללא עלות עבור הייעוץ. כל טלפון אחר שמפרסם אתר זה הינו בעלות כפי שמופיע בהמשך התקנון.

הנך מסכים בעצם התקשרותך אל שירות הייעוץ הטלפוני לשיחת ייעוץ רגילה ו/או שיחת היכרות חינם ו/או בהרשמה לאתר, כי מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות smsו/או מכתבים ו/או לפנות אליך בכתב או גם בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, הנחות, חידושים ופעילות באתר או בשירות הייעוץ. במידה ואינך מעוניין שנמשיך לפנות אליך באחת מהצורות שצויינו, יהיה עליך להסיר עצמך באופן עצמאי במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל. במידה ואינך מעוניין לקבל הודעות sms, תוכל להפסיק לקבל הודעות באופן מיידי באמצעות אסמס חוזר (כל אסמס מגיע עם הנחיות הסרה). כמו כן, ניתן בכל עת לשלוח אלינו בקשה להסרה באמצעות טופס יצירת קשר.


השיחות בשירות הייעוץ הטלפוני של האתר מוקלטות, בין השאר לצרכי בקרת איכות וכמו כן לצורך תיעוד השיחות כחוק. יחד עם זאת, תוכן השיחות אינו חשוף לקהל הרחב בשום צורה.

מפעילי האתר המפעילים את שירותי הייעוץ הטלפוני רשאים להביא את פעולת האתר ו/או השירות הטלפוני להפסקה זמנית או לסיומו של השירות בכל עת וללא סיבה או מכל סיבה שיראה לנכון. סיום כאמור לא יחייב את מפעילי האתר המפעילים את שירות הייעוץ הטלפוני בשום דבר כלפי המשתמשים.

דיסקרטיות ואבטחת מידע – מפעילי שירות הייעוץ הטלפוני ובעלי האתר ינקטו בכל האמצעים הסבירים לשמירת הדיסקרטיות בשיחות הטלפון, אך אינם יכולים להבטיח באופן הרמטי חדירות בלתי מורשות לתוך מערכות התקשורת ו/או שימוש אסור על פי חוק של צדדים שלישיים. לפיכך ובהתאם לזאת מפעיל האתר המפעיל בין השאר את שירות הייעוץ הטלפוני לא יישא בכל אחריות עקיפה או ישירה לכל שימוש כלשהו או גילוי מידע כלשהו שנמסר על ידי המשתמש במערכת במישרין או בעקיפין.

מפעילי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני שומרים לעצמם את הזכות לסרב לתת את השירותים השונים המוצעים באתר ובשירות הייעוץ הטלפוני לכל אדם בישראל, ללא כל סיבה או הצדקה כלשהי.

אמצעי תשלום באתר ובשירות הייעוץ הטלפוני – התשלום במסגרת הייעוץ הטלפוני יבוצע באמצעות חשבון חברת הסלולר ו/או חשבון הטלפון הקווי ו/או באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות כרטיס חיוב אחר. מפעילי האתר המפעיל בין השאר את שרות הייעוץ הטלפוני שומרים לעצמם את הזכות לגבות ו/או לא לגבות עבור השירות ואת גובה התשלום מכל מי שיבחרו, וזאת מכל סיבה שהיא ובכל עת. שירות הייעוץ הטלפוני בתחום המיסטיקה מיועד אך ורק לבני 18 ומעלה והמשתמש בשרות הייעוץ הטלפוני מצהיר בזאת שהינו מעל גיל 18 ושהינו רשאי על פי החוק להשתמש בשירות הנ"ל. שירות הייעוץ הטלפוני פתוח לבעלי אפשרות לבצע שיחה לחו"ל או עבור לקוחות אשר רכשו כרטיס עם קוד המאפשר שיחה זו. מחיר השירות נקבע על פי דקות ושניות בהן הלקוח שהה במערכת. מחיר דקת שהיה במערכת הינו לכל היותר 9.90 ש"ח לדקה בלבד, וזאת בהתאם לאמצעי התשלום. חיוב הלקוח מתחיל לאחר החיוג ועם השמעת הפתיח בכניסה למערכת השירות. מובהר בזאת באופן ברור, כי החיוב יבוצע גם במקרה שבו בזמן השהות במערכת לא התקבל יעוץ טלפוני מסיבות שונות כגון: לא נבחר עדיין היועץ המתאים, יועץ המיסטיקה אינו זמין, התבצע מעבר ליועץ אחר, אין כלל יועצים זמינים באותו הרגע, הפרעת תקשורת שאינה תלויה במפעילי השירות. השירות הטלפוני ניתן באמצעות שיחה בינלאומית. המשתמש בשירות הייעוץ הטלפוני מצהיר בזאת שהקו שהשתמש בו לביצוע השירות הינו ברשותו המלאה או קיבל הרשאה מפורשת לבצע את השירות דרכו. בכל מקרה מפעילי השירות אינם מחויבים בשום מקרה לזכות את קו הטלפון אשר ממנו יצאה שיחת הטלפון לקבלת שירות הייעוץ ועלות השירות המלאה מוטלת על בעל הקו.

חל איסור חמור ומפורש לעשות שימוש לא חוקי בשירות הטלפוני ובמערכת המחשוב והתקשורת אשר יביא לפגיעה כלשהי בתכני השירות, טיב השירות ללקוחות, הרשאות או פגיעה בציוד ותשתית התקשורת.

מקבל השרות במסגרת שירות הייעוץ הטלפוני (לקוח השירות) מתחייב בזאת כי במהלך השיחות עם נותני השרות, לא יפר בשום צורה את חוקי המדינה בכל הנוגע לזכויות קנייניות, לשון הרע, זכויות יוצרים, סימני מסחר, חומרים הפוגעים באדם אחר או בפרטיותו או כל חומר כלשהו הפוגע ברגשות הציבור וזאת לרבות חומרים פורנוגראפיים כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981.

יודגש בזאת כי מפעילי האתר אשר מפעילים גם את שירות הייעוץ הטלפוני וכן עובדיו, מנהליו, בעליו וכל מי שפועל מכוחו בשמו או מטעמו אינם אחראים בשום צורה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה ישירים או עקיפים אשר נגרמו או ייגרמו למבקש השרות (הלקוח) ו/או צד ג' כלשהו וזאת כתוצאה משימוש בשירות הייעוץ הטלפוני ו/או שימוש במידע שהתקבל באתר או בייעוץ ו/או בחלקו של המידע שהתקבל במסגרת השירות. בנוסף לכך, מובהר כי מפעילי האתר ומפעיל שירות הייעוץ הטלפוני, מנהליו, עובדיו או כל מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום צורה לכל תקלה, שיבוש, תקלה או טעות הנובעים ממעשים או מחדלים של מפעילי האתר ומפעיל שרות הייעוץ הטלפוני, מנהליו עובדיו או כל מי שמטעמם. מקבל השרות (הלקוח) מתחייב בזאת לשפות את מפעיל האתר המפעיל בין השאר את שירות הייעוץ הטלפוני, את מנהליו, עובדיו או כל מי שמטעמם - בגין כל נזק, אובדן רווח, הפסד, הוצאה או תשלום כלשהו ובכלל זה הוצאות משפטיות ו/או הוצאות עו"ד עקב הפרה כלשהי של תקנון זה.

בכל מקרה בו יקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי אחת מההוראות המופיעות בתקנון זה בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות המופיעות בתקנון זה לעמוד בתוקפן.

מפעילי שירות הייעוץ הטלפוני אינם מתחייב ששירות הייעוץ הטלפוני לא יופרע, יינתן ללא כל תקלות או כשלים אחרים וזאת כמובן עקב תלותו במערכות תקשורת חיצוניות ובספקים חיצוניים. יש להדגיש כי בכל מקרה לא יפוצה מקבל השרות (הלקוח) עקב תקלות ו/או הפרעות אלו.

המשתמש בשרותי הייעוץ הטלפוני ובשירותי האתר מאשר בזאת שהשימוש הינו לשימושו האישי בלבד ולא יעשה בשום אופן כל שימוש מסחרי או עסקי בשירות.

מקום השיפוט הרלוונטי לתקנון זה הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. על השימוש באתר ו/או בשרות הייעוץ הטלפוני יחולו אך ורק חוקי מדינת ישראל.


תקנון רכישת כרטיסי חיוג בטלפון – שירות 901

מבוא

המידע המוגש הוא בגדר המלצת החנות, אין הנהלת החנות אחראית לנזק שיגרם בצורה ישירה או עקיפה מהשימוש בכרטיסי החיוג, בקמעות או מוצרים שנרכשו בשרות 901. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות לכל דבר ועניין.

עצם רכישת המוצר באמצעות אתר זה מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות (אם כי לרוב תואמות את המוצר).

מגבלות האחריות

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי, נפשי, בראותי מכל סוג שהוא.

האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

חשוב לדעת שההתייעצות עם המיסטיקנים ו/או המוצרים ו/או החומרים ו/או הקמעות מיועדים לאנשים המבינים ומאמינים בלבד. כל טיפול ו/או ייעוץ מיסטי אינו בא במקום טיפול קונבנציונלי ו/או רפואי ו/או טיפול מקצועי אחר. הלקוח הוא האחראי לתוצאות השימוש במוצרים אלו. למען הסר ספק אתר 901 ו/או בעלייה, מנהליה ו/או מיצגיה לא יהיו אחראים לתוצאות השימוש בייעוץ מהמיסטיקנים השונים ו/או השימוש במוצרי הקבלה/קמעות. חובה לדעת כי יש סיכוי שהייעוץ/טיפול יכשל.

הזמנת מוצר

רשאים לרכוש בחנות בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל ו/או תושבי חוץ בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט שעשו שימוש בחשבון PAYPAL.

אם הינך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הוריך, האפוטרופוסים שלך, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

אנו נמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שביצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור יישלחו אליך המוצרים שהזמנת, בכפוף ללוח הזמנים ולתנאי האספקה המופיעים באתר ובתקנון הרכישה באתר.

הגשת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

אמצעי תשלום

תנאי מוקדם לתוקף הקניה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה.

תהליך ההזמנה

רישום לביצוע הזמנה כולל בחירת המוצרים והקשת כל הפרטים הנדרשים במלואם. שלב זה מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה.

מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

הפרטים, כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות ו/או באמצעות שיחת טלפון למוקד המכירות הטלפוני יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו באתר.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם החנות, לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.

במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.

לא פעל הלקוח להסדרת אישור העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חב' האשראי, יראו החנות ומפעילי האתר את העסקה כמבוטלת.

לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל מנהל האתר החנות בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמופיע בעמוד צור קשר.

רישומי מוקד ההזמנות הטלפוני של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הזמנת מוצרים באמצעות השרת המאובטח של האתר

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך או אם לא תקבל אישור על  קליטת ההזמנה בתוך 48 שעות  מביצועה - יש להניח כי חלה תקלה. במקרה זה עליך לפנות אלינו באמצעות הטלפון כפי שמופיע בדף צור קשר.

במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין המוצר ובגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

תהליך ההזמנה

עליך להזין בטפסים המיועדים לכך את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, טלפון, רחוב, מס' הבית, ישוב, מיקוד , ת.ד. (אם קיים) וכתובת דואר אלקטרוני.

תוכל לבחור לבצע את הליך ההזמנה טלפונית מול מוקד ההזמנות.

רק לאחר שמערכת האתר תוודא כי כרטיס האשראי שלך תקף ויתקבל אישור מחברת האשראי, ישוגר אליך אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה. אישור זה, יחייב אותנו לספק לך את המוצרים שהזמנת.

לתשומת לבך, תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר ישירות ואו באמצעות מוקד ההזמנות הטלפוני נרשם במחשב החנות.

בעצם הרשמתך ו/או רכישה באתרנו, הנך מאשר כי שרות 901 רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, SMS,מכתב או לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים וחידושים.

אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, נא פנה לשרות לקוחות.

תוקף כרטיס החיוג

הכרטיס תקף ל-6 חודשים מיום הנפקתו.

ביטול הזמנה, החזרת מוצר

החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה רק במקרים הבאים:

נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים שימוש בכרטיס החיוג.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת שצוינה בדף ההרשמה.

הלקוח יכול לבטל את העסקה תוך 14 יום ההזמנה, אך בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות(ניתנת קוד להפעלה, הספקת קמיעות), בקניית "בנק דקות שיחה", לא ניתן יהיה לבטל או לשנות את ההעסקה לאחר הפעלת הקוד ו/או שבוצעו שיחות על חשבון בנק ההדקות שנקנה דרך האתר, כמו כן לא ניתן להחזיר או לבטל קמיע אשר נשלח אישית למזמין. במקרה בו כרטיס החיוג אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, אנא טלפן  ואנו נדאג להחלפתו במוצר תקין.

מועד אספקה

קוד כרטיס החיוג ישלח לך לאחר אישור התשלום בכתובת המייל שמסרת. המוצרים כגון קמעות יסופקו לביתך תוך 14 ימי עסקים ממועד פירעון מלוא התשלום בגין ההזמנה, באמצעות דואר ישראל, לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו  להקדים את זמן האספקה.

הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת,  תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות דואר ישראל וכיוצ"ב.

מחירים ותשלומים

כל המחירים באתר כוללים מע"מ.מחיר כל מוצר מופיע בדף המחירים שבאתר. המחיר בכרטיס החיוג אינו כולל עלות זמן אוויר לספקים השונים.

חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, בהתאם למחיר המופיע בסמוך למוצרים שהזמנת.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל מפעילי החנות באמצעות טופס ליצירת קשר.

לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה או לאחר הקניה ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של האתר במספר הטלפון שמופיע בדף צור קשר.

אמינות ואבטחת מידע

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי התשלום של הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

זכויות יוצרים

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק מהמוצרים המוצגים בחנות.

השימוש במוצרים השונים מוגבל לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות כל שימוש במוצרים למטרות מסחריות, ו/או להפיץ או להעביר את  מוצרי האתר לצדדי ג' תמורת תשלום ו/או כל טובת הנאה אחרת.


 

מבצע! קבלו עכשיו בחינם את אוסף הטיפים הגדול של המיסטיקנים הכי טובים בישראל!
שם:
דוא"ל:
תשובות מידיותדיסקרטיות מלאהמיסטיקנים בכירים100% תקשור
חייג עכשיו: 072-2731515